Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Oczyścić nawierzchnię drogi.

Wypełnić szczeliny (≥ 4 mm) i ubytki. W razie potrzeby wyrównać powierzchnię przez frezowanie lub położenie warstwy profilującej.

Całą ilość lepiszcza, około 1,2 kg/m2 czystego asfaltu, nanieść równomiernie na szerokości max. 10 cm większej niż szerokość geokompozytu przed jego ułożeniem. Rodzaj lepiszcza zależy od warunków klimatycznych i rodzaju nowej nawierzchni asfaltowej.

polyfelt.PGM-G układa się na warstwie lepiszcza. Niepotrzebne jest jakiekolwiek dodatkowe mocowanie np. gwoździami lub wstępne naprężanie.

Układanie nawierzchni bitumicznej (grubość co najmniej 40 mm) następuje bezpośrednio po rozwinięciu rolek geowłókniny.
- Zaleca się stosowanie rozścielacza na gąsienicach.
- Temperatura asfaltu (mieszanki) na styku z geowłókniną nie powinna podczas układania przekraczać 1600C. Odpowiada to max. temperaturze mieszania 1900C.
- Przy wysokich temperaturach otoczenia lub przy zbyt dużej ilości lepiszcza można uniknąć zagrożenia przyklejania się opon do geowłókniny przez posypanie mieszanki lub grysu na tor układarki lub samochodu ciężarowego.

Rysunki oraz treść pochodzą z materiałów informacyjnych firmy TenCate