Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
mata drenażowa

Maty drenażowe (znane również jako geokompozyty drenażowe) pełnią rolę drenażu ścian oporowych, przęseł mostów i fundamentów, skarp, wałów przeciwpowodziowych, zielonych tarasów oraz innych konstrukcji inżynierskich wymagających skutecznego odprowadzania wód. Przy budowie tuneli i zbiorników wodnych spełniają również rolę ochrony dla geomembran uszczelniających. Przy budowie składowisk odpadów wykorzystywane są jako drenaż wód opadowych oraz warstwa odprowadzająca dla gazów.

Funkcje

Ze względu na funkcje jakie mata spełnia w konstrukcji budowli dzielimy je na:

Geokompozyty drenażowe

funkcje: drenaż, filtracja, separacja, ochrona

Maty drenażowe maja zastosowanie przy konstrukcjach tuneli, murów oporowych, przyczółków mostów, wysypisk odpadów. Stosowane są do odwodnienia dróg, placów, boisk sportowych.

Efekty działania

 • ochrona podziemnych części budowli przed napływem wód gruntowych
 • odprowadzenie nadmiaru wody lub/i gazów w płaszczyźnie geokompozytu
 • zastąpienie filtrów i drenów z kruszyw (znaczna redukcja kosztów)

Geokompozyty drenażowe występują w postaci wodoprzepuszczalnych mat z tworzyw sztucznych, z przymocowaną jedno- lub obustronnie geowłókniną filtracyjną.

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na ilości wody, które powinny być odprowadzone przez geokompozyt, jak również na nacisk, jakiemu może on być poddany w trakcie użytkowania (zmniejszenie pod naciskiem grubości, a co za tym idzie - wodoprzepuszczalności w płaszczyźnie, jest zróżnicowane dla poszczególnych typów geokompozytów drenażowych)

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od obliczeń projektowych, wskazane min. 12 kN/m
 • wodoprzepuszczalność geowłókniny filtracyjnej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 100 l/m2/s
 • wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu w kierunku uprzywilejowanym (przy nacisku 20 kPa, i=1): zależnie od pożądanej funkcji drenażowej, wskazana min. 4,0E-4 m2/s (0,4 l/m*s)
 • wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu w kierunku uprzywilejowanym (przy nacisku 100 kPa, i=1): min. 30% wartości przy nacisku 20kPa,
  dla dużych obciążeń wskazane min. 50% wartości przy nacisku 20kPa.

Geokompozyty drenażowo - uszczelniające

funkcje: drenaż, filtracja, separacja, uszczelnienie.

Maty drenażowe maja zastosowanie przy konstrukcjach tuneli, murów oporowych, przyczółków mostów, wysypisk odpadów. Stosowane są do odwodnienia dróg, placów, boisk sportowych.

Efekty działania

 • ochrona podziemnych części budowli przed napływem wód gruntowych
 • hydroizolacja drenowanych powierzchni
 • odprowadzenie nadmiaru wody lub/i gazów w płaszczyźnie geokompozytu
 • zastąpienie filtrów i drenów z kruszyw (znaczna redukcja kosztów)

Geokompozyty drenażowo - uszczelniające występują w postaci wodoprzepuszczalnych mat z tworzyw sztucznych, z przymocowaną jednostronnie geowłókniną filtracyjną, a z drugiej strony - geomembraną zapobiegającą wypływowi wody w chronionym kierunku. Do grupy geokompozytów drenazowo - uszczelniających zaliczamy również geomembrany wytłaczane z warstwą geowłókniny filtracyjnej.

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na ilości wody, które powinny być odprowadzone przez geokompozyt, jak również na nacisk, jakiemu może on być poddany w trakcie użytkowania. Zmniejszenie pod naciskiem grubości, a co za tym idzie - wodoprzepuszczalności w płaszczyźnie, jest zróżnicowane dla poszczególnych typów geokompozytów drenażowych.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od obliczeń projektowych, wskazane min. 8 kN/m
 • wodoprzepuszczalność geowłókniny filtracyjnej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 100 l/m2/s
 • wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu w kierunku uprzywilejowanym (przy nacisku 20 kPa, i=1): zależnie od pożądanej funkcji drenażowej, wskazana min. 4,0E-4 m2/s (0,4 l/m*s)