Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Grupy produktów
geowlokniny geotkaniny geosiatki geowlokniny wzmacniane materialy do nawierzchni folie i membrany zabezpiecznia przeciwerozyjne geokraty maty drenazowe gabiony
Separacja:
Oddzielenie podłoża gruntowego od warstwy konstrukcyjnej, lub oddzielenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych z kruszyw o różnych parametrach.
separacja X X X X X
Filtracja:
Zapewnienie swobodnego przepływu wody na granicy warstw gruntu, przy zachowaniu nienaruszonej struktury szkieletu gruntowego.
filtracja X X X
Drenaż:
Zdolność do odprowadzenia płynów w płaszczyźnie materiału.
drenaz X X X X
Wzmocnienie gruntu:
Poprawa własności mechanicznych gruntu podłoża, warstw konstrukcyjnych, także stateczności skarp.
wzmocnienie X X X X X
Ochrona:
Zabezpieczenie innych geosyntetyków przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowe mocowanie innych geosyntetyków, ochrona przed spadającymi odłamkami skalnymi
ochrona X X
Przeciwerozja:
Zabezpieczenie przed powierzchniową erozją wodną (deszczową) i wiatrową, także przed erozją od wód powierzchniowych i gruntowych
przeciwerozja X X X X
Uszczelnienie:
Stworzenie bariery nieprzepuszczalnej dla płynów
uszczelnienie X X X X
Wzmocnienie:
nawierzchni drogowych Zbrojenie mas bitumicznych geosyntetykami, również ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych
wzmocnienie X X X
Zazielenienie:
Oddziaływanie na rozwój roślinności poprzez utrzymanie humusu, wilgoci, nasion lub sadzonek, mulczowanie (nawożenie) przez rozkład materiałów biodegradowalnych
zazielenienie X X
Kształtowanie przestrzeni:
Aranżacje krajobrazowe poprzez zastosowanie geosyntetyków w formie brył przestrzennych
ksztaltowanie przestrzestrzeni X