Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geokrata

Systemy komórkowe to przestrzenne geosyntetyki o strukturze komórkowej, wykonane najczęściej z HDPE w postaci geokraty (taśm łączonych punktowo poprzez zgrzewanie, które po rozciągnięciu i ułożeniu w miejscu wbudowania przypominają swym wyglądem plaster miodu), lub sztywnych paneli modułowych łączonych za pomocą zamków.

Wypełnienie komórek panelu lub geokraty zagęszczonym kruszywem pozwala na stworzenie przestrzennego układu grunt - geosyntetyk, pracującego jak półsztywna płyta wzmacniająca podłoże gruntowe.

Funkcje

Geokraty

funkcje: wzmocnienie gruntu, wzmocnienie nawierzchni drogowych, przeciwerozja

Geokraty mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów dla lekkich pojazdów, dróg o nawierzchni gruntowej dla kategorii ruchu KR1, dróg tymczasowych dla kategorii ruchu KR1 i KR2. Stosowane są jako wzmocnienie gruntów słabonośnych w podłożu pod drogami i rurociągami. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp zbiorników, cieków wodnych, przyczółków mostowych, rowów itp.

Efekty działania

 • wzmocnienie podłoża gruntowego o słabej nośności poprzez stworzenie półsztywnej płyty, powstałej w wyniku zamknięcia kruszywa w komórkach geokraty
 • wzmocnienie nawierzchni dróg tymczasowych i okresowo użytkowanych
 • ograniczenie skutków erozji powierzchniowej na skarpach

Geokraty produkowane są z taśm HDPE obustronnie moletowanych, zgrzewanych punktowo za pomocą ultradźwięków. Taśmy mogą mieć szerokość 50 - 250 mm (określa to wysokość geokraty) i zgrzewy w odległościach 330 - 680 mm (określa to wielkość komórek geokraty). Taśmy mogą być pełne, oraz perforowane lub nacinane dla umożliwienia przepływu wody. Geokrata w stanie złożonym zajmuje mało miejsca, w związku z czym jest bardzo ekonomiczna w transporcie. Geokraty dostarczane są w sekcjach o wymiarach 2,60 x 6,30 m (małe komórki) i 2,60 x 12,40 (duże komórki). Struktura geokraty pozwala na swobodna wegetację roślinności, co jest istotne w zastosowaniach przeciwerozyjnych.
Wypełnienie komórek dla funkcji wzmacniającej - zagęszczonym kruszywem mineralnym, dla funkcji przeciwerozyjnej - warstwowe lub gruntem urodzajnym.

Przy doborze geokraty dla wzmocnienia gruntu oraz wykonania nawierzchni dróg tymczasowych należy dokonać obliczeń konstrukcyjnych. Generalnie dla tych zastosowań należy dobierać geokratę o małych komórkach i wysokościach nie mniejszych niż 100 mm, nieperforowaną.
Dla ochrony przeciwerozyjnej skarp zależnie od stopnia nachylenia można stosować geokratę o dużych komórkach (przy niewielkich nachyleniach), lub o małych komórkach. Wskazane jest stosowanie na skarpach geokraty perforowanej bądź nacinanej, dla ułatwienia spływu wody.
Do mocowania geokraty stosuje się kotwy stalowe o rozstawie i długości uzależnionych od nachylenia powierzchni układania oraz rodzaju gruntu. Nie zaleca się stosowania geokraty dla nachyleń większych niż 45o. W większości przypadków wskazane jest umieszczenie pod geokratą geowłókniny, dla zapewnienia separacji kruszywa wypełniającego od gruntu podłoża.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • Wysokość geokraty: w zależności od obliczeń projektowych - dostępne w zakresie 50 - 250 mm
 • gęstość geokraty (wielkość komórek, wynikająca z rozstawu zgrzewów): dla wzmocnienia gruntu: małe komórki (rozstaw zgrzewów ok 340mm)
  dla ochrony przeciwerozyjnej: małe lub duże komórki (rozstaw zgrzewów do 680mm)

Panele modułowe

funkcje: wzmocnienie nawierzchni drogowych, przeciwerozja

Geokraty mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów, dróg dla ruchu lekkiego, padoków, poboczy dróg wszystkich kategorii. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie rowów odwadniających.

Efekty działania

 • wzmocnienie nawierzchni dróg tymczasowych i okresowo użytkowanych
 • ograniczenie skutków erozji powierzchniowej na skarpach
 • ochrona nawierzchni trawiastych parkingów i podjazdów
 • wzmocnienie skarp rowów
 • wzmocnienie poboczy dróg

Rozróżnia się kilka typów paneli, w zależności od ich zastosowania. Wymiary paneli wahają się od ok. 40x50 cm do ok. 60x120 cm, zaś ich wysokość 4 - 6 cm. Zamki łączące panele dają możliwość zmiany kąta połączenia między nimi w płaszczyźnie (dla paneli drogowych i trawnikowych), oraz/lub w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ułożenia systemu (dla kształtowania rowów). Panele produkowane są z HDPE stabilizowanego przeciwko promieniom UV

Dobór typu paneli następuje w oparciu o dane producenta, w zgodności z zastosowaniem.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • Wysokość paneli: Nie mniej niż 40mm
 • zamki łączące panele: zależnie od pożądanych dla konkretnych zastosowań kierunków załamań systemu na połączeniach.