Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geomemgrana wytłaczana

Stosowane jako uszczelnienie składowisk odpadów komunalnych. Wykonuje się z nich uszczelnienia w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Zabezpieczenia korpusów drogowych przed wodą gruntowa, szczególnie w przypadku występowania agresywnych wód gruntowych. Zabezpieczenie korpusów drogowych narażonych okresowo na działanie wody na terenach zalewowych. Izolacja wodochronnych ścian oporowych, przyczółków i tuneli komunikacyjnych. Uszczelnienie rowów odwadniających przy korpusach dróg na zboczach i skarpach. Uszczelnienie dna zbiorników retencyjnych zbierających wody opadowe. Tworzenie trwałych przegród wodoszczelnych, pionowych lub poziomych, w gruntach pod drogami zabezpieczających wody gruntowe przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi z dróg. Zabezpieczenie podłóż i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami występującymi w nasypach drogowych budowanych z odpadów przemysłowych.

Funkcje

Ze względu na strukturę i surowce z jakich sa wykonane, membrany dzielimy na:

 • Geomembrany płaskie PEHD i PCV
 • Geomembrany płaskie EPDM
 • Geomembrany wytłaczane PEHD
 • Maty bentonitowe

Geomembrany płaskie PEHD i PCV

funkcje: uszczelnienie, separacja

Geomembrany płaskie mają zastosowanie jako uszczelnienie w konstrukcjach zbiorników wodnych w gruntach przepuszczalnych, wysypisk odpadów dla ochrony gruntu przy urządzaniu nowych kwater oraz ich zamknięciu po eksploatacji. Stanowią ochronę gruntów przed infiltracją niepożądanych substancji na obszarach ich składowania. Membrany wykonane z PCV stosowane są również do izolacji dachów płaskich.

Efekty działania

 • stworzenie bariery nieprzepuszczalnej dla płynów i gazów
 • zabezpieczenie przed napływem/odpływem płynów/gazów

Geomembrany cechują się grubościami w zakresie 0,7 - 2,5mm dla PEHD i 0,5 - 3,0mm dla PCV, występują w odmianach bez faktury (gładka) i jedno- lub dwustronnie szorstka. Łączenie za pomocą zgrzewania.

Dobór

 • grubość należy dobierać w zależności od rodzaju podłoża (możliwość uszkodzeń mechanicznych), oraz przewidywanego parcia płynu
 • rodzaj faktury należy dobierać w zależności od nachylenia chronionej powierzchni
 • geomembrana powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą geowłókniny ochronnej
 • dla ochrony przed substancjami ropopochodnymi należy dobierać geomembrany o zwiększonej odporności na oddziaływanie tych substancji

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • surowiec: PEHD, PCV
 • grubość geomembrany: wg projektu, typowe: 0,75 - 2,5 mm
 • faktura dostępna: gładka, jednostronnie szorstka, obustronnie szorstka

Geomembrany płaskie EPDM

funkcje: uszczelnienie, separacja

Geomembrany płaskie z EPDM (guma syntetyczna) mają zastosowanie jako uszczelnienie w konstrukcjach zbiorników wodnych w gruntach przepuszczalnych. Stosowane są również do izolacji dachów płaskich.

Efekty działania

 • stworzenie bariery nieprzepuszczalnej dla płynów i gazów
 • zabezpieczenie przed napływem/odpływem płynów/gazów

Geomembrany EPDM charakteryzują się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na czynniki atmosferyczne. Łączenie za pomocą klejenia.

Zastosowania

 • ze względu na bardzo dużą elastyczność geomembrana EPDM zalecana jest do budowy zbiorników o małych rozmiarach lub skomplikowanych kształtach
 • geomembrana powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą geowłókniny ochronnej

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • surowiec: EPDM
 • grubość geomembrany: wg projektu

Geomembrany wytłaczane PEHD

funkcje: uszczelnienie, separacja, drenaż (w układzie z geowłókniną filtracyjną)

Geomembrany stosowane są jako ochrona gruntów przed infiltracją niepożądanych substancji w konstrukcjach dróg oraz jako izolacja i odwodnienie konstrukcji mostowych.

Efekty działania

 • stworzenie bariery nieprzepuszczalnej dla płynów i gazów
 • zabezpieczenie przed napływem/odpływem płynów/gazów
 • stworzenie warstwy drenującej (wraz z geowłókniną)

Geomembrany wytłaczane wykonane są z folii o grubościach 0,5 lub 0,6mm. Wysokość wytłoczeń najczęściej wynosi 8mm. Łączy się je na zakład. Połączenia uszczelniane są za pomozą specjalnych taśm butylowych.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • surowiec: PEHD
 • grubość geomembrany: wg projektu, typowe: 0,5 i 0,6 mm
 • głębokość wytłoczeń: 8mm

Maty bentonitowe

funkcje: uszczelnienie, separacja

Maty bentonitowe mają zastosowanie jako uszczelnienie w konstrukcjach zbiorników wodnych w gruntach przepuszczalnych, wysypisk odpadów dla ochrony gruntu przy urządzaniu nowych kwater oraz ich zamknięciu po eksploatacji. Stanowią ochronę gruntów przed infiltracją niepożądanych substancji na obszarach ich składowania.

Efekty działania

 • stworzenie bariery nieprzepuszczalnej dla płynów i gazów
 • zabezpieczenie przed napływem/odpływem płynów/gazów

Maty bentonitowe mają postać kompozytu (bentonit sodowy ujęty jest od spodu warstwą geowłókniny, od góry - geotkaniny). Bentonit sodowy posiada własność pęcznienia (zwiększania swojej objętości) przy styku z wodą nawet kilkukrotnie, dzięki czemu tworzy barierę o bardzo wysokiej hydroizolacyjności. Maty bentonitowe łączy sie na zakład z uzupełniającą warstwą bentonitu.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • elementy składowe: geowłóknina + bentonit sodowy + geotkanina, spajane włóknami PP
 • zawartość bentonitu: wg projektu, typowe: 3kg/m2, 4kg/m2, 5kg/m2,
 • Wytrzymałość na rozciąganie: min. 8kN/m