Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geosiatka

Geosiatki to rodzaj płaskich geosyntetyków, o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka, umożliwiające współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie "zazębienia". Geosiatki produkowane są najczęściej z polipropylenu, polietylenu, poliestru, włókna szklanego lub poliwinyloalkoholu i mogą mieć postać włókien-pasm przeplatanych (o elastycznych węzłach), zgrzewanych (o sztywnych węzłach), lub posiadać strukturę jednorodnego rusztu powstałego wskutek ekstruzji odpowiednio wyciętej folii (sztywne węzły - georuszty).

Stosowane jako wzmocnienie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.

Funkcje

Ze względu na zastosowania geosiatki dzielimy na:

 • Geosiatki jednokierunkowe (budowa skarp)
 • Geosiatki dwukierunkowe (wzmocnienie gruntu podłoża)

Geosiatki jednokierunkowe (budowa skarp)

funkcje: wzmocnienie gruntu poprzez zbrojenie

Geosiatki jedno kierunkowe stosowane są przy konstrukcjach skarb i nasypów jako zbrojenie gruntu grubaziarnistego.

Efekty działania

 • wzmocnienie podłoża gruntowego
 • zwiększenie stateczności skarp

Geosiatki wzmacniające wyróżniają się dużymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym przy niewielkich wydłużeniach, jak również (szczególnie w przypadku geosiatek poliestrowych), dużą wytrzymałością długookresową (ograniczone pełzanie).

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału oraz wielkości oczek, w powiązaniu z granulacją kruszywa użytego do współpracy z geosiatką. Rodzaj węzłów (sztywne lub elastyczne) nie ma zasadniczego znaczenia dla pracy układu.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym: w zależności od obliczeń projektowych, dostępne 40-400 kN/m
 • wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym: max. 12 %
 • wytrzymałość przy wydłużeniu 2% w kierunku wzdłużnym: min. 15 % wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym
 • wytrzymałość przy wydłużeniu 5% w kierunku wzdłużnym: min. 25 % wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym
 • wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania: min. 55% wytrzymałości na rozciąganie
 • wielkość oczek w kierunku wzdłużnym: min. 20 mm
 • surowiec i rodzaj węzłów: wg projektu (dostępne węzły elastyczne lub sztywne)

Geosiatki dwukierunkowe (wzmocnienie gruntu podłoża)

funkcje: wzmocnienie gruntu poprzez zbrojenie

Geosiatki dwukierunkowe stosowane są jako zbrojenie gruntu grubaziarnistego.

Efekty działania

 • wzmocnienie podłoża gruntowego
 • zwiększenie stateczności skarp

Geosiatki wzmacniające wyróżniają się dużymi i w przybliżeniu równymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym przy niewielkich wydłużeniach, jak również (szczególnie w przypadku geosiatek poliestrowych), dużą wytrzymałością długookresową (ograniczone pełzanie).

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału oraz wielkości oczek, w powiązaniu z granulacją kruszywa użytego do współpracy z geosiatką. Rodzaj węzłów (sztywne lub elastyczne) nie ma zasadniczego znaczenia dla pracy układu.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym: równe, równe, w zależności od obliczeń projektowych, dostępne 20-80 kN/m
 • wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym: max. 12 %
 • wytrzymałość przy wydłużeniu 2% w kierunku wzdłużnym: min. 15 % wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym
 • wytrzymałość przy wydłużeniu 5% w kierunku wzdłużnym: min. 25 % wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym
 • wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania: min. 55% wytrzymałości na rozciąganie
 • wielkość oczek w kierunku wzdłużnym: min. 20 mm
 • surowiec i rodzaj węzłów: wg projektu (dostępne węzły elastyczne lub sztywne)