Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Auto-Grid jest geosiatką o sztywnych węzłach o strukturze rusztu wyprodukowaną z pasma polipropylenu, w taki sposób, że powstała struktura jest zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły siatki są sztywne i stanowią integralny element struktury siatki. Przekrój żeber siatki jest prostokątny przez co pozwala na zazębienie pomiędzy ziarnami kruszywa i siatką. Oczka geosiatki są sztywne tj. po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku produkcji siatki zachowują swój kształt. Geosiatka ma gwarantowaną 50 letnią odporność na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie (4 < PH < 9) w temperaturze < 25oC. Polimer tworzący geosiatkę zawiera 2% sadzy węglowej zatrzymującej negatywne działanie promieniowania UV (inhibicja).

Geosiatka Auto-Grid przeznaczona jest do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do: wzmacniania słabego podłoża nasypów i wałów, budowy placów, parkingów, dróg tumczasowych i leśnych, wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej, budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych i innych.