Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Geosiatka Tensar o sztywnych węzłach powstaje z rozciąganego w odpowiednio podwyższonej temperaturze perforowanego pasma materiału polimerowego.

Geosiatka Tensar przeznaczona jest do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do: wzmacniania słabego podłoża nasypów i wałów, budowy placów, parkingów, dróg tumczasowych i leśnych, wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej, budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych i innych.