Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geokompozyt

Geokompozyty zbrojące to połączone ze sobą geowłóknina odpowiadająca za parametry hydrotechniczne i włókna wzmacniające gwarantujące wysokie wytrzymałości. Stosuje się je do wzmocnienia słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych. Dzięki zdolności do odprowadzania wody, przyspiesza redukcję parcia wody filtracyjnej w porach gruntu, zwiększa tarcie, a przez to stateczność gruntu zbrojonego.

Stosowane jako wzmocnienie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.

Funkcje

funkcje: wzmocnienie gruntu poprzez zbrojenie, separacja, filtracja, drenaż.

Geokompozyty zbrojące stosowane są przy wzmocnieniu gruntu drobnoziarnistego poprzez zbrojenie.

Efekty działania

  • wzmocnienie podłoża gruntowego
  • zwiększenie stateczności skarp

Geokompozyty wzmacniające produkowane są najczęściej w postaci geowłókniny polipropylenowej, przeszywanej włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości. Wyróżniają się one dużymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym, lub w obu kierunkach, przy niewielkich wydłużeniach, jak również dużą wytrzymałością długookresową (ograniczone pełzanie). Funkcja wzmacniająca polega w przypadku geokompozytu na wykorzystanie sił tarcia w układzie grunt-geosyntetyk, stąd ich zastosowanie przede wszystkim do wzmacniania gruntów drobnoziarnistych. Dzięki zastosowaniu geowłókniny, geokompozyty te posiadają oprócz dominującej funkcji wzmacniającej, również bardzo dobre parametry hydrauliczne, pozwalające na skuteczne spełnienie funkcji separacyjnej, drenażowej, oraz uzyskanie dodatkowej stabilizacji podłoża gruntowego poprzez uregulowanie stosunków wodnych.

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału i jego kierunkowość. Dla budowy skarp należy stosować geokompozyt wzmacniający o dominującej wytrzymałości w kierunku wzdłużnym.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

  • wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym: w zależności od obliczeń projektowych, dostępne 40-400 kN/m
  • wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym: max. 12 %
  • wytrzymałość przy wydłużeniu 2% w kierunku wzdłużnym: min. 15 % wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym
  • wytrzymałość przy wydłużeniu 5% w kierunku wzdłużnym: min. 25 % wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym
  • wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania: min. 55% wytrzymałości na rozciąganie
  • wielkość oczek w kierunku wzdłużnym: min. 20 mm
  • surowiec i rodzaj węzłów: wg projektu (dostępne węzły elastyczne lub sztywne)