Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Przygotowanie skarpy


Podłoże należy przygotować zgodnie ze specyfikacją projektanta. Powinno być zagęszczone, gładkie, wolne od kamieni, korzeni oraz innych przedmiotów.

Układanie mat przeciwerozyjnych

Matę przeciwerozyjną należy ułożyć w rowie, przymocować do podłoża strzemionami co 50 cm, a następnie rozwinąć wzdłuż kierunku pochylenia skarpy. Szerokość zakładu powinna wynosić około 10 cm.

Mocowanie maty przeciwerozyjnej

Powyższy schemat przedstawia sposób mocowania maty w zależności od stopnia pochylenia skarpy. Strzemiona wykonane są z 8 mm metalowych prętów o długości 30 cm. Należy unikać chodzenia bezpośrednio po macie. Aby umocować strzemiona pośrodku maty bądź na zakładach, należy posłużyć się drabiną, tak jak zostało to przedstawione na rysunku. Dla zapewnienia dobrego kontaktu geomaty z podłożem, matę można dodatkowo umocować za pomocą lin naciąganych w poprzek.

Wypełnienie rowów kotwiących

Zasypać rów kotwiący i zagęścić materiał nasypowy.

Wypełnienie mat

Zasypać matę humusem zaczynając od szczytu skarpy, a następnie wyrównać i delikatnie zagęścić. Grubość warstwy nasypowej nie powinna przekraczać 5 cm, gdyż w przeciwnym razie mata nie będzie spełniała swej funkcji antyerozyjnej.

Obsiew skarpy

W zależności od potrzeb, można wykorzystać hydroobsiew (dla dużych powierzchni) lub obsiew z ręki (dla małych powierzchni).


Rysunki oraz treść pochodzą z materiałów informacyjnych firmy TenCate