Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Grupy produktów
geowlokniny geotkaniny geosiatki geowlokniny wzmacniane materialy do nawierzchni folie i membrany zabezpiecznia przeciwerozyjne geokraty maty drenazowe gabiony
PN EN 13249:2005
Drogi i powierzchnie obciążone ruchem.
X X X X X X X
PN EN 13250:2005
Drogi kolejowe
X X X X X X X
PN EN 13251:2005
Roboty ziemne, fundamentowanie i konstrukcje oporowe.
X X X X X X
PN EN 13252:2005
Systemy drenażowe
X X X X X X X X
PN EN 13253:2005
Zabezpieczenie antyerozyjne (ochrona i umocnienia brzegów).
X X X X X X X X
PN EN 13254:2005
Zbiorniki wodne i zapory.
X X X X X X X X
PN EN 13255:2005
Kanały.
X X X X X X X X
PN EN 13256:2005
Tunele i konstrukcje podziemne.
X X X X X X X
PN EN 13257:2005
Składowiska odpadów stałych
X X X X X X X X
PN EN 13265:2005
Zbiorniki odpadów ciekłych.
X X X X X X X
PN-EN 15381:2010
Nawierzchnie i pokrycia asfaltowe.
X