Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geotkanina

Geotkaniny to płaskie geosyntetyki, produkowane najczęściej z włókien albo tasiemek polipropylenowych lub poliestrowych, którym nadaje się na krosnach tkackich uporządkowaną, zwartą strukturę wątek-osnowa.

Stosowane jako wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów oporowych. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Wzmacnia się nimi górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo - wodnych. Maja zastosowanie przy budowie zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wzmocnieniu poboczy dróg i poszerzeniu korpusów nasypów drogowych.

Funkcje

Ze względu na funkcje jakie geotkanina spełnia w konstrukcji budowli dzielimy je na:

 • Separacyjno - wzmacniające
 • Wzmacniające

Geotkaniny separacyjno - wzmacniające

funkcje: separacja, wzmocnienie

Geotkaniny separacyjno - wzmacniające mają zastosowanie jako separacja warstw gruntu, gdzie nie są oczekiwane znaczne osiadania, jak też utrudnione warunki wbudowania materiału. Wskazane jest stosowanie w gruntach nienawodnionych tam, gdzie parametry hydrauliczne separatora nie są czynnikiem pierwszorzędnym.

Efekty działania

 • skrócenie czasu konsolidacji i stabilizacji podłoża gruntowego
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności wymiany gruntu
 • wzmocnienie podłoża gruntowego

Geotkaniny separacyjno-wzmacniające wyróżniają się znacznymi wytrzymałościami na rozciąganie, przy dużych wodoprzepuszczalnościach i wydłużalnościach.

Dobór powinien uwzględniać wytrzymałości na rozciąganie niezbędne dla uzyskania założonego efektu wzmocnienia gruntu, oraz wydłużalności stosowne do przewidywanego stopnia osiadania i warunków wbudowania materiału

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od obliczeń projektowych, dostępne 15-30 kN/m
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 10 l/m2/s
 • odporność na przebicie statyczne (CBR): w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 1500N
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 20%

Geotkaniny wzmacniające

funkcje: wzmocnienie, separacja

Geotkaniny wzmacniające mają zastosowanie jako wzmocnienie gruntu drobnoziarnistego poprzez zbrojenie. Stosowane są do budowy skarp z gruntu zbrojonego.

Efekty działania

 • wzmocnienie podłoża gruntowego (geotkaniny dwukierunkowe)
 • zwiększenie stateczności skarp (geotkaniny jednokierunkowe)

Geotkaniny wzmacniające wyróżniają się dużymi wytrzymałościami na rozciąganie przy niewielkich wydłużeniach, jak również (szczególnie w przypadku geotkanin poliestrowych), dużą wytrzymałością długookresową (ograniczone pełzanie).

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału oraz jego kierunkowość (dla budowy skarp stosuje się geotkaniny o większej wytrzymałości w kierunku podłużnym).

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od obliczeń projektowych, dostępne: dla dwukierunkowych 25 - 200 kN/m; dla jednokierunkowych 100 - 1000 kN/m
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 8 l/m2/s
 • odporność na przebicie statyczne (CBR): w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 3200N
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: max. 20%
 • wytrzymałość długoterminowa (z uwzględnieniem pełzania) dla geotkanin poliestrowych: min. 45% wartości średniej