Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
mata przetiwierozyjna

Pokrycia przeciwerozyjne służą do ograniczenia skutków erozji powierzchniowej na skarpach i zboczach, powodowanej przez wody opadowe i wiatr, oraz do zazielenienia i wspomagania rozwoju roślinności ochronnej.

Mogą być wykonane z materiałów naturalnych (biodegradowalnych), syntetycznych lub metalowych i mieć postać mat lub siatek jednorodnych, a także kompozytów będących kombinacją różnych materiałów i pokrywających całą chroniona powierzchnię. Pokrycia przeciwerozyjne w odmianie wegetacyjnej zawierają nasiona traw.

Funkcje

Ze względu na zakres czasu funkcjonowania wyróżniamy dwie grupy pokryć przeciwerozyjnych:

Pokrycia przeciwerozyjne o długiej żywotności
 • Maty przestrzenne z włókien syntetycznych
 • Maty przestrzenne z włókien syntetycznych wzmacniane siatką (geokompozyty)
 • Siatki syntetyczne (przeciwrumoszowe)
 • Siatki stalowe (przeciwrumoszowe)
 • Panele modułowe
 • Geokraty
Pokrycia przeciwerozyjne o ograniczonej żywotności (ulegające biodegradacji)
 • Maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej (kompozyty)
 • Siatki z włókien naturalnych
 • Maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej z nasionami
 • Biowłókniny z nasionami
 • Maty z rozwiniętą roślinnością

Pokrycia przeciwerozyjne o długiej żywotności

Materiały o długotrwałej żywotności, których skład surowcowy i struktura pozwalają na skuteczne wypełnianie funkcji przeciwerozyjnej przez okres co najmniej kilkunastu lat.

Maty przestrzenne z włókien syntetycznych

funkcje: przeciwerozja, zazielenienie

Maty przestrzenne maja zastosowanie jako ochrona przeciwerozyjna na skarpach o nachyleniu powodującym zwiększoną prędkość spływu wody, gdzie oddziaływanie samej roślinności może być niewystarczające (skarpy drogowe, przyczółki mostowe)

Efekty działania

 • ograniczenie efektu erozji powierzchniowej (zwłaszcza fazy wstępnej)
 • utrzymanie gruntu urodzajnego (ułatwienie rozwoju roślinności)

Maty przestrzenne (trójwymiarowe) produkowane są w postaci grubych włókien polipropylenowych (stabilizowanych przeciwko UV), splątanych w nieuporządkowany sposób, pozwalający na efektywne utrzymanie się w powstałej między nimi przestrzeni ziaren humusu. Maty kształtuje się w zakresie grubości 8-20 mm. Po zainstalowaniu maty wypełnia się humusem (wcierając go przez szczotkowanie), a następnie obsiewa trawą. Warstwa humusu ponad matą nie powinna przekraczać 5 cm.

Dobór grubości maty przestrzennej zależny jest od oceny stopnia urodzajności gruntu podłoża (odwrotna proporcjonalność), jak również od nachylenia skarpy (proporcjonalność wprost)
Maty przestrzenne mają zastosowanie w zakresach nachylenia skarp 20-45o. Przy większych nachyleniach wskazane jest instalowanie mat przestrzennych wzmacnianych siatką.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • surowiec: polipropylen (PP)
 • grubość: 8-20mm
 • wytrzymałość na rozciąganie: min. 1,8kN/m

Maty przestrzenne z włókien syntetycznych wzmacniane siatką (geokompozyty)

funkcje: przeciwerozja, zazielenienie

Maty przestrzenne maja zastosowanie jako ochrona przeciwerozyjna na skarpach o nachyleniu powodującym zwiększoną prędkość spływu wody, gdzie oddziaływanie samej roślinności może być niewystarczające (skarpy drogowe, przyczółki mostowe)

Efekty działania

 • ograniczenie efektu erozji powierzchniowej (zwłaszcza fazy wstępnej)
 • utrzymanie gruntu urodzajnego (ułatwienie rozwoju roślinności)

Geokompozyty przestrzenne produkowane są w postaci grubych włókien polipropylenowych (stabilizowanych przeciwko UV), splątanych w nieuporządkowany sposób, pozwalający na efektywne utrzymanie się w powstałej między nimi przestrzeni ziaren humusu. Od strony spodniej mata trójwymiarowa połączona jest z geosiatką, nadającą kompozytowi znacznie zwiększoną odporność na rozciąganie. Wzmacniane maty przestrzenne kształtuje się w zakresie grubości 17-20 mm, przy odporności na rozciąganie min. 9 kN/m. Po zainstalowaniu geokompozyty wypełnia się humusem (wcierając go przez szczotkowanie), a następnie obsiewa trawą. Warstwa humusu ponad geokompozytem nie powinna przekraczać 5 cm.

Dobór mat przestrzennych wzmacnianych siatka zależny jest od nachylenia skarpy, oraz grubości warstwy humusu nad geokompozytem. Zwiększenie grubości tej warstwy ponad 5 cm znacząco zwiększa siły rozciągające oddziałujące na geokompozyt, jak też redukuje funkcję bezpośredniej ochrony przeciwerozyjnej, spełnianej przez geokompozyt.
Geokompozyty przestrzenne mają zastosowanie w zakresach nachylenia skarp 45-70o. Przy większych nachyleniach wskazane jest instalowanie geokompozytów przestrzennych z dodatkowym systemem wzmacniającym.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • surowiec: polipropylen (PP)
 • grubość: min. 17mm
 • wytrzymałość na rozciąganie: min. 9kN/m

Siatki syntetyczne i stalowe (przeciwrumoszowe)

funkcje: przeciwerozja, ochrona

Zastosowania

 • ochrona przed spadaniem rumoszu skalnego
 • dodatkowe wzmocnienie innych systemów przeciwerozyjnych na bardzo stromych skarpach
 • mogą mieć zastosowanie do czasowej ochrony przeciwerozyjnej np. na czas budowy

Efekty działania

 • zabezpieczenie przed zagrożeniem od odłamków skalnych
 • wzmocnienie (dodatkowe zamocowanie) mat przeciwerozyjnych na bardzo stromych skarpach
 • doraźna ochrona przed erozja powierzchniową

Panele modułowe

patrz: Geokraty

Geokraty

patrz: Geokraty

Pokrycia przeciwerozyjne o ograniczonej żywotności (ulegające biodegradacji)

Mają na celu ochronę przed erozją powierzchniową we wczesnej fazie rozwoju roślinności, oraz wspomaganie wegetacji tej roślinności, która docelowo przejmuje funkcję ochronną. Spełniają więc rolę inicjującą ochronę przeciwerozyjną w okresie początkowym. Właściwe pokrycie wykonane jest z materiałów ulegających rozkładowi (biodegradacja) i zapewnia bezpośrednią ochronę przeciwerozyjną w ograniczonym przedziale czasu (zwykle 1-5 lat), stanowiąc jednocześnie pożywkę (mulczu)dla rozwoju roślinności, która docelowo przejmuje funkcję ochrony przeciwerozyjnej. Pokrycia te mogą zawierać w sobie nasiona lub sadzonki roślin lub teź roślinność może być nasadzona po ułożeniu go w miejscu wbudowania.

Maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej (kompozyty) oraz siatki z włókien naturalnych

funkcje: przeciwerozja, zazielenienie

Stosowane są jako ochrona inicjacyjna dla skarp o niewielkich pochyleniach, zazielenianych np. metodą hydroobsiewu.

Efekty działania

 • inicjacja ochrony przed erozją powierzchniową do czasu rozkładu biologicznego materiału
 • wspomaganie rozwoju roślinności przeznaczonej dla docelowej funkcji ochronnej

Maty zawierają materiały mulczujące (słoma, włókno kokosowe) w różnych proporcjach ujęte w obustronną siatkę PP fotodegradowalną, spełniającą inicjacyjną funkcję przeciwerozyjną.

Siatki biodegradowalne wykonuje się z włókna kokosowego lub jutowego, mogą posiadać różne wielkości oczek, oraz masę powierzchniową

Proporcje wypełniającego materiału mulczującego dobiera się w zależności od pożądanego czasu biodegradacji (słoma ma okres rozkładu wynoszący kilka miesięcy, włókno kokosowe - do dwóch lat)

Istotne parametry i zalecany zakres dla mat biodegradowalnych :

 • siatka osłonowa: obustronnie, włókna z PP lub naturalne (jutowe, kokosowe)
 • wypełnienie: słoma 100%; słoma/włókno kokosowe 50/50%; włókno kokosowe 100%
 • masa powierzchniowa: 350-800g/m2
 • opcje: wzmocnienie z siatki stalowej lub warstwy folii przeciw gryzoniom

Istotne parametry i zalecany zakres dla siatek biodegradowalnych :

 • surowiec: włókno kokosowe lub jutowe
 • masa powierzchniowa: 350-800g/m2
 • wielkość oczek: 17-25mm

Maty z włókien naturalnych w osłonie z siatki syntetycznej lub naturalnej z nasionami

funkcje: przeciwerozja, zazielenienie

Stosowane są jako ochrona inicjacyjna dla skarp o niewielkich pochyleniach, przewidzianych do zazielenienia.

Efekty działania

 • inicjacja ochrony przed erozją powierzchniową do czasu rozkładu biologicznego materiału
 • jednocześnie z ochroną inicjacyjną wprowadzenie na chroniona powierzchnię materiału siewnego
 • wspomaganie rozwoju roślinności przeznaczonej dla docelowej funkcji ochronnej

Maty zawierają materiały mulczujące (słoma, włókno kokosowe) w różnych proporcjach ujęte w obustronną siatkę PP fotodegradowalną, spełniającą inicjacyjną funkcję przeciwerozyjną. Do materiału mulczującego dodane są nasiona traw w ilości ok. 30 g/m2

Rodzaj wypełniającego materiału mulczującego dobiera sie w zależności od pożądanego czasu biodegradacji. Doboru mieszanek traw powinien dokonać producent w oparciu o informacje dotyczące warunków lokalnych (rodzaj podłoża, oświetlenie, nachylenie skarp). Z uwagi na żywotność nasion należy przestrzegać określonych przez producenta terminów instalacji.

Istotne parametry i zalecany zakres dla mat biodegradowalnych :

 • siatka osłonowa: obustronnie, włókna z PP lub naturalne (jutowe, kokosowe)
 • wypełnienie: słoma 100%; słoma/włókno kokosowe 50/50%; włókno kokosowe 100%
 • zawartość nasion: 20-30g/m2
 • masa powierzchniowa: 350-800g/m2

Biowłókniny z nasionami

funkcje: zazielenienie, przeciwerozja

Stosowane są do zazielenienia skarp drogowych, hydrotechnicznych, rekultywacyjnych.

Efekty działania

 • inicjacja ochrony przed erozją powierzchniową do czasu rozkładu biologicznego materiału
 • jednocześnie z ochroną inicjacyjną wprowadzenie na chroniona powierzchnię materiału siewnego
 • wspomaganie rozwoju roślinności przeznaczonej dla docelowej funkcji ochronnej

Biowłókniny to najczęściej włókniny bawełniane z umieszczonymi w niej nasionami traw, oraz w koniecznych przypadkach nawozami chemicznymi. Włóknina rozkłada się w czasie ok. 2 lat, wspomagając w tym okresie właściwe ukorzenienie się trawy, poprzez utrzymanie wilgoci uraz pełnienie roli mulczu.

Doboru mieszanek traw powinien dokonać producent w oparciu o informacje dotyczące warunków lokalnych (rodzaj podłoża, oświetlenie, nachylenie skarp). Z uwagi na żywotność nasion należy przestrzegać określonych przez producenta terminów instalacji.

Istotne parametry i zalecany zakres dla mat biodegradowalnych :

 • surowiec: Włókno bawełniane, wełniane lub wiskozowe.
 • masa powierzchniowa: 250-350g/m2
 • rodzaj nasion: dostosowane do lokalnych warunków

Maty z rozwiniętą roślinnością

funkcje: zazielenienie, przeciwerozja

Stosowane są do zazielenienia skarp o znacznych nachyleniach lub powierzchni okresowo zalewanych.

Efekty działania

 • natychmiastowe po instalacji uzyskanie powierzchni zielonych
 • ochrona przeciwerozyjna inicjacyjna natychmiast po instalacji, docelowa po pełnym zakorzenieniu traw w podłożu

Maty z roślinnością to wyhodowana na bazie siatki kokosowej roślinność (najczęściej odpowiednie rodzaje traw.)

Doboru mieszanek traw powinien dokonać producent w oparciu o informacje dotyczące warunków lokalnych (rodzaj podłoża, oświetlenie, nachylenie skarp). Z uwagi na żywotność nasion należy przestrzegać określonych przez producenta terminów instalacji.

Istotne parametry i zalecany zakres dla mat:

 • nośnik wegetacyjny siatka kokosowa.
 • masa: 15-20kg/m2
 • materiał wegetacyjny: mieszanki traw
 • nasadzona roślinność: sadzonki roślin szuwarowych

Pokrycia do ochrony tymczasowej

Maja zastosowanie do czasowej ochrony np. na czas budowy, w związku z czym nie określa się szczegułowych wymagań.